泰國語專員(三重)-ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย (มิเอะ)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

職務說明 ร รายละเอียดงาน: A: ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย* ธุรกิจ* *มีความทะเยอทะยานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี *พัฒนาลูกค้าที่มีศักยภาพและขยายตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ *รับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจ ถ่ายทอดและอธิบายข้อมูลธุรกิจหลัก กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ของบริษัท *เยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า *ช่วยเหลือบริษัทในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า B: ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุยทางโทรศัพท์ (ประจำในออฟฟิต) ภาษาไทย *ให้บริการคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า *ช่วยเหลือบริษัทในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า *ช่วยเหลือบริษัทในการพัฒนาธุรกิจ C: ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย*อยู่ประจำออฟฟิต* 1. ให้บริการหลังการขายสินค้า 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. ยืนยันเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 4. ให้บริการคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 5. รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไปและจัดเก็บเอกสาร 6. อัปเดตและจัดการไฟล์ ไฟล์ และระบบฐานข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติ: • เชี่ยวชาญภาษาไทยและมีความรู้ภาษาจีนบ้างเล็กน้อย •• มีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ถือบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน 2. ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตาม/ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรและมีคุณสมบัติที่จะทำงานในไต้หวัน 3.ผู้ที่จบการศึกษาอยู่ในไต้หวันที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ผู้ทีมีประสบการณ์การแปลสองภาษาไทย จีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถยกระดับตำหน่งงานของคุณเพื่ออนาคตในหน้าที่การงาน เรายินดีอย่างยิ่งที่จะติดต่อเราเพื่อขอสัมภาษณ์ ขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 職務說明: A: 泰國語*業務*專員 *強烈企圖心及自我管理能力良好 *開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標 *負責業務推展,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品 *定期拜訪客戶,維繫穩定客戶關係 *協助公司提供客戶相關服務。 B: 泰國語電銷(內勤)專員 *提供顧客相關事項的諮詢服務。 *協助公司提供客戶相關服務。 *協助公司開發業務。 C: 泰國語*內勤*專員 1. 提供產品售後服務 2. 向客戶進行溝通協調 3. 向客戶確認相關資料內容 4. 提供顧客相關事項的諮詢服務 5. 負責一般文書資料處理及歸檔工作 6. 更新、管理各類文件檔案和資料庫系統 資格:  精通泰國語,略懂中文  業務專員需具備汽車駕照  具備下列其中之一的身分 1.持台灣身分證 2.持依親居留證/永久居留證,且具備在台灣工作資格 3.在台就讀大學(含)以上學歷,且已取得畢業證書者 有雙語翻譯經驗佳,可豐富您的職場生涯跟開創新的舞台。 誠摯歡迎您與我們聯繫面試,謝謝

2023/12/10
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/10
菲律賓語專員(三重)-Filipino Language Specialist(San Chong)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

Work content We need various personnel with Filipino language skills. The following job content will definitely suit you who can speak Filipino. A. Filipino language Sales Specialist a. Develop project customers and assist the company in providing customer-related information B. Filipino telemarketing (office staff) specialist a. Provide consulting services on customer-related matters b. Assist the company to provide customer-related services c. Assist the company to develop the business C. Filipino language specialist(office staff) a. Provide product after-sales service b. Communicate and coordinate with customers c. Confirm relevant information content with customers d. Provide consulting services on customer-related matters e. Responsible for general document processing and filing work f. Update and manage various files, files and database systems D. Qualifications:  Proficient in Filipino/English, with some knowledge of Chinese  Business specialists need to have a driving license  Possess one of the following identities a. Hold Taiwan ID card b. Hold a dependent residence permit/permanent residence permit and be qualified to work in Taiwan c. Graduated from a university or graduate school in Taiwan with get a diploma It is very welcome who has Bilingual translation experience, it can enrich your career and open up a new stage. You are sincerely welcome to contact us for an interview, thank you. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 工作內容 我們需要具菲律賓語能力的各項人員,以下工作內容一定有適合會說菲律賓語的你 一、 菲律賓語*業務*專員 1. 開發專案客戶,協助公司提供客戶相關資訊 二、 菲律賓語*電銷(內勤)*專員 1. 提供顧客相關事項的諮詢服務 2. 協助公司提供客戶相關服務 3. 協助公司開發業務 三、 菲律賓語*內勤*專員 1. 提供產品售後服務 2. 向客戶進行溝通協調 3. 向客戶確認相關資料內容 4. 提供顧客相關事項的諮詢服務 5. 負責一般文書資料處理及歸檔工作 6. 更新、管理各類文件檔案和資料庫系統 資格:  精通菲律賓語/英文,略懂中文  業務專員需具備汽車駕照  具備下列其中之一的身分 1.持台灣身分證 2.持依親居留證/永久居留證,且具備在台灣工作資格 3.在台就讀大學(含)以上學歷,且已取得畢業證書者 有雙語翻譯經驗佳,可豐富您的職場生涯跟開創新的舞台。 誠摯歡迎您與我們聯繫面試,謝謝輕型機車,普通小型車

2023/12/10
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/10
印尼語專員(三重)-Karyawan berbahasa Indonesia(Sanchong)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

Penjelasan Pekerjaan: A: Sales * Memiliki ambisi yang kuat dan kemampuan manajemen diri yang baik *Pengembangan pelanggan yang berpotensi dan memperluas pasar untuk mencapai target performa *Bertanggung jawab untuk promosi bisnis, menyampaikan dan menjelaskan informasi bisnis utama, aktivitas, dan produk perusahaan *Kunjungan teratur kepada pelanggan untuk menjaga hubungan pelanggan yang stabil * Membantu perusahaan dalam menyediakan layanan terkait pelanggan. B: Telemarketing *Memberikan layanan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan. * Membantu perusahaan dalam menyediakan layanan terkait pelanggan. *Membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. C: Karyawan Internal kantor 1. Menyediakan layanan purna jual produk kepada pelanggan 2. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pelanggan 3. Konfirmasikan konten informasi yang relevan dengan pelanggan 4. Memberikan layanan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan 5. Bertanggung jawab memproses dokumen umum dan pekerjaan pengarsipan 6. Memperbarui dan mengelola berbagai file, file dan sistem database Syarat:  Mahir berbahasa Indonesia dan agak fasih bahasa Mandarin.  Khusus untuk sales harus punya Surat Izin Mengemudi  Memiliki syarat dokumen di bawah ini: 1. KTP Taiwan 2. ARC izin tinggal ikut keluarga/ARC izin tinggal permanen dan memenuhi syarat untuk bekerja di Taiwan 3. Pernah atau sedang menempuh pendidikan universitas di Taiwan, dan sudah memiliki sertifikat kelulusan Pengalaman kerja sebagai penerjemah dwi bahasa dapat menjadi nilai tambah yang akan memperkaya karir Anda dan membuka kesempatan baru Dengan setulus hati kami mempersilahkan anda menghubungi kami untuk prosedur interview . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 職務說明: A: 印尼語*業務*專員 *強烈企圖心及自我管理能力良好 *開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標 *負責業務推展,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品 *定期拜訪客戶,維繫穩定客戶關係 *協助公司提供客戶相關服務。 B: 印尼語電銷(內勤)專員 *提供顧客相關事項的諮詢服務。 *協助公司提供客戶相關服務。 *協助公司開發業務。 C: 印尼語*內勤*專員 1. 提供產品售後服務 2. 向客戶進行溝通協調 3. 向客戶確認相關資料內容 4. 提供顧客相關事項的諮詢服務 5. 負責一般文書資料處理及歸檔工作 6. 更新、管理各類文件檔案和資料庫系統 資格:  精通印尼語,略懂中文  業務專員需具備汽車駕照  具備下列其中之一的身分 1.持台灣身分證 2.持依親居留證/永久居留證,且具備在台灣工作資格 3.在台就讀大學(含)以上學歷,且已取得畢業證書者 有雙語翻譯經驗佳,可豐富您的職場生涯跟開創新的舞台。 誠摯歡迎您與我們聯繫面試,謝謝輕型機車,普通小型車

2023/12/10
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/10
兼職-商品盤點員(新北三重區)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

【工作內容】  1.執行盤點業務:7-11門市、康是美、星巴克...等知名零售業之商品存貨盤點。  2.執行店家查核:7-11門市作業標準查核。   【工作模式】  1.資深組長帶領2-4人小組,以資訊設備執行商品盤點業務。  2.每日盤點2-3家門市。  3.每日工作約3-7小時,依公司需求彈性調整。  4.需自備交通工具前往;具合格機/汽車駕照與交通工具優先錄取。  5.無經驗可;若具門市或賣場零售工作經驗優先錄取。 【工作特色】   1.此職位為「外勤型態」,歡迎喜歡在穩定中求變化、樂於接觸不同環境的您加入。   2.打工新行業「專業盤點員」介紹:https://www.cs-consult.com.tw/articles/info?id=181輕型機車,普通小型車輕型機車,普通小型車

2023/12/09
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職以上
來回約 56 元/日
2023/12/09
代辦理賠服務專員(新北市)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

● 協助代辦各項保險理賠及諮詢業務 ● 辦理勞保、農保、漁保、公保、強制險及學生平安保險等理賠事宜 ● 車禍調解、工地意外、勞資糾紛調解等多元服務 ● 理賠案件之調查、分析、稽核、審理,解決客戶疑問 ● 提供完善晉升管道及培訓專業講師 ● 定期與主管做業績、績效檢討,回報進度 ● 定期開發顧客 ● 維持顧客對公司及業務員信賴度輕型機車,普通重機車

2023/12/09
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/09
業務專員(新北市)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

● 協助代辦各項保險理賠及諮詢業務 ● 辦理勞保、農保、漁保、公保、強制險及學生平安保險等理賠事宜 ● 車禍調解、工地意外、勞資糾紛調解等多元服務 ● 理賠案件之調查、分析、稽核、審理,解決客戶疑問 ● 提供完善晉升管道及培訓專業講師 ● 定期與主管做業績、績效檢討,回報進度 ● 定期開發顧客 ● 維持顧客對公司及業務員信賴度輕型機車,普通重機車

2023/12/09
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/09

您搜尋的職缺已經看完囉

放寬一點點條件,有更多工作機會等著您

以下我們用這些條件推薦職缺給您

汽車銷售人員-三重所
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.新車銷售 中古車回收買賣 汽車貸款放貸 售後服務普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
電子膠材|專案業務工程師-服務集團客戶
喬越實業股份有限公司 | 化學原料製造
新北市三重區
面議(經常性薪資達 4 萬元或以上)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1. 產品銷售及簡報,推廣公司產品線與新應用開發 2. 深耕客戶集團,建立人脈並維護客戶關係 3. 了解客戶需求並提供產品解決方案 4. 國內外客戶拜訪 5. 負責專案跨區溝通,整合與執行追蹤產品導入量產進度 6. 定期報告銷售進度及市場佔有率 7. 蒐集、分析客戶或產品相關情報 8. 主管交辦事項 *適用業績獎金制度。通過試用期後將視工作需求配置制服、公務手機、公務車輛。化學工程學類,材料工程學類,企業管理學類普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.3年工作經驗以上
.專科,大學,碩士
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務銷售人員(台北)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

*需具備自小客車及駕照 (有油資補助) ✅任職滿三個月轉正職 薪資可到4萬 1.對油壓機械零件銷售推廣工作有強烈意願 2.開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標。 3.定期拜訪客戶,維繫穩定客戶關係。 4.負責產品報價,並處理帳款回收相關事宜。 5.負責業務推展,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。 6.產品市場潛力之調查及市場情況之分析回報 7.願向高薪挑戰,熱情與積極的工作態度。 8.具良好溝通能力 9.依負責區域,能配合國內出差(或日後可能外派) 10.成為正職後,依現況開始負責區域的營業額,適用業績獎金計算.普通小型車普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職,專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11
健身諮詢專員(World Gym新北三重五華店)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.參與台灣最大之國際專業健身團隊 2.負責內勤產品介紹;協助客戶參觀內部環境 3.將最新之健身專業資訊傳達客戶 4.高保障底薪,並享有高獎金之制度

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職以上
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務(台北)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1)開發潛在客戶、拓展市場,以達成業績目標。 2)定期拜訪經銷客戶,維繫穩定客戶關係。 3)負責國內業務接洽及訂單處理。 4)負責產品報價,並處理帳款回收相關事宜。 5)向客戶傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。 6)熟悉冷凍食品批發、餐廳、超市各通路開發。 7)或熟悉宅配行銷、通路。

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.1年工作經驗以上
.高中職以上
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.具有食品相關業務行銷經驗。 2.熟悉食品通路業態,與基本交易模式。 3.責任區域內負責開發、客情維護、寄送帳單與請款,客戶訴願處理。 4.了解市場趨勢及提供產品開發方向資訊。 5. 主管交辦事項。普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職以上
來回約 56 元/日
2023/12/11
歡迎開發銷售高手的你-高獎金%(福利制度優)(永慶不動產三重商工團隊)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

永慶不動產三重商工團隊-熱情徵才開跑了 挑戰百萬年薪,〝徵〝的就是你 完整的專業知識訓練、12週基礎與進階課程學習、網路行銷、相關法令新知 完整師資教學、經驗傳承、帶看委託陪同跟隨、讓你能夠更快速的上手 我們重視高效做業績、打造全方位行銷 能夠走在趨勢,網路精耕,提升轉換率 我們重視團隊合作、互助不藏私、團隊氛圍好 我們的商圈肥沃,專注深耕、客戶多、資源多 只要你願意做、願意拼!團隊絕對能夠給予你全方位的資源與最實際的支援 幫助你在這裡創造豐厚且沒有天花板的收入! 我們需要不甘平凡的你,需要志同道合的你 互相成就,共同闖出一片天! 相信未來的你,定會感謝現在的自己所做的選擇與決定! 工作內容: ※現場銷售成屋或預售屋 ※市場調查及分析 ※現場銷售策略研擬 ※新物件/客戶開發 ※不動產相關諮詢服務 ※成交後客戶服務 ※提供顧客之接待與服務(如:電話諮詢、客戶問題處理)普通小型車,普通重機車普通重機車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務專員(台北)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

保障底薪3萬加2千以上

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.大學以上
來回約 56 元/日
2023/12/11
☛挑戰年薪破百萬、找的就是你☚二度就業、歡迎無房仲經驗新鮮人!(永慶不動產三重商工團隊)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

永慶不動產-三重商工最強團隊((擴大徵才中)) 如果您渴望在房仲業發展,這是一個絕佳的機會,共同實現事業和個人目標! 歡迎有恆心想要翻轉人生的朋友們加入我們團隊❤❤❤ 沒經驗不用怕,我們挺你,因為我們擁有最大的優勢: .超優質且全面的教育訓練,可以讓新人最快速的上手,一對一師徒帶領,有明確了解工作內容及意義。 .超友善且非常和諧的職場環境,公司全力栽培,只需要把精神完全投入在工作上。 .大量客源,讓滿腔熱血的新人無須擔心業績來源。 .多元E化作業,雲端資料庫共享,省時省力聰明工作 。 .太年輕不用怕,店風活潑,事業、生活兩得意 。 .超強聯賣系統,同仁相互幫忙不藏私,績優獎金,迅速累積人生第一桶金 。 如果您喜歡與人接觸互動、有挑戰性且有變化的工作,那房仲業真的是一個在追求夢想的道路上,能夠擁有成就感,同時又能達到財富自由的工作。 那選對團隊跟行業比努力工作更重要,我們不斷的求新求變,就是要讓你改變自己突破自己超越自己。 雖然一開始很容易因為挫折而有所迷惘,面對客戶難免會發生一些經驗以外的事情,甚至產生自我懷疑,能過跨越這些坎的關鍵往往在於你,「主動積極、熱情」這些特質占了很重要的成分,每個人都會有跌倒的時候,遇上困難,告訴自己要想辦法往前走。 一人行走很艱難,一群人一起走可以更遠,我們有義務替你實現夢想, 美滿的家庭生活、成就生命中的夢。 ​沒有任何的條件,背景,資格限制,只要您有心,都可以成為我們的一員,歡迎來店裡聊聊。​普通小型車,普通重機車普通重機車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
國內業務人員(高專)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

電話聯絡客戶,收發信件,運用專業知識與客戶溝通協商。 1.開發土地,提供客戶有優良的土地可以規劃適合市場行情的優良產品 2.針對未開發之特定的土地進行土地評估 3.重劃區土地、公設保留地、各類土地之可開發標的,進行評估與調查 4.負責土地開發之協調與談判,辦理土地簽約、過戶等 ※歡迎挑戰百萬年薪 ※本公司皆有教育訓練與人員帶領,不用擔心盲目摸索 重劃區土地、公設保留地、各類土地之可開發標的,進行評估與調查,負責土地開發之協調與談判,辦理土地簽約、過戶等 歡迎活潑大方的你/妳加入,無誠者勿試 薪資待遇 面議!!

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
KA特販通路業務(Key Account管理,另有業績獎金)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.擔任連鎖通路客戶窗口,負責年度合作規劃、合約協商與日常業務推展,主動回報進度並提出調整作法與優化建議 2.掌握公司流程與產品知識,依公司策略提報新品,控管庫存/費用,達成銷售目標並掌握損益變化 3.客情維護及動態掌握(包含但不限於進銷存、檔期操作、競品變化),分析情報/數據並就異態提出建議 4.思考業務拓展及新市場機會並主動開發 5.主管交辦事項與專案承接執行 6.具企圖心與自我學習能力,接受公司定期教育訓練及成長規劃普通小型車普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.2年工作經驗以上
.專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務專員(另有業績獎金,工作地:台北/台中/高雄)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.配合公司區域劃分與任務指派,負責各類型客戶銷售提案、庫存追蹤、客情經營、新品推廣、新機會開發、帳款回收、合約/費用控管及市場調查等業務推展工作 2.掌握公司流程與產品知識,能獨立作業並具抗壓性 3.主動回報進度並提出調整作法與優化建議 4.業務團隊運作必要的內外務工作支援與代理 5.主管交辦事項與專案承接執行 6.具企圖心與自我學習能力,接受公司定期教育訓練及成長規劃普通小型車普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.2年工作經驗以上
.專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11
客服專員
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.依顧客對套房需求做介紹及簽約 2.顧客售後滿意度維持 (如: 顧客抱怨及問題反應處理、維持顧客對公司及業務員信賴度) 3.核對帳務之處裡輕型機車輕型機車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.3年工作經驗以上
.專科,大學,碩士
來回約 56 元/日
2023/12/11
*尋找房仲黑馬*挑戰百萬年薪,零經驗絕對可以,請相信自己!(永慶不動產三重商工團隊)
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

永慶不動產三重商工團隊-熱情徵才開跑了☛我們要的就是你☚ 完整的專業知識訓練、進階課程學習、網路行銷、相關法令新知 完整師資教學、經驗傳承、帶看委託陪同跟隨、讓你能夠更快速的上手 ※沒經驗也可擁有好薪情 ※重視新人教育,具備完整培訓計畫 ※培養一技之長,成為專業不動產顧問 ※學長姐制,新人能快速上手 ※資料庫系統化,運用 i 智慧科技輔助成交 ※聯賣團隊,同仁互相幫忙不藏私 ※聯賣團隊系統,資源豐富齊全,增加成交機會 ◎公司福利與補助 1.優質工作場所,人員互相幫助 2.提供工作制服,企業形象鮮明 3.廣告紙卡無限提供、值班部分廣告補貼 4.每月網路廣告補貼、成交機率大 5.公司店長及學長姐經驗豐富、數位專注本業10年以上,成交皆無問題 6.業績獎金領多多、讓你愈做愈有信心,挑戰百萬年薪、甚至更高的成就 7.每個月公司團拜、聚餐數次 8.每年員工國內外旅遊數次 歡迎二度就業、無開發經驗及有開發經驗之同業想轉換跑道者,加入我們的行列。 有開發經驗的同業也相當歡迎,高專吸引人的高獎金制度加上普專無私的工作環境,對於想挑戰千萬年薪的開發同業更是個夢幻團隊。普通小型車,普通重機車普通重機車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
汽車銷售顧問 - 集賢展示中心
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.新車銷售 2.中古車回收買賣 3.汽車貸款放貸 4.售後服務 5.產險金融服務輕型機車,普通小型車,普通重機車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務人員
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.維繫管理既有客戶,定期拜訪維繫經營。 2.開發潛在客戶,行銷推廣水產相關產品。 3.負責業務接洽及訂單處理,及時處理及回覆客戶需求。 4.帳款回收相關事宜。 5.服務區域:新竹以北。 6.個性積極、細心、負責任、善與人溝通, 願意配合工作調整。*無誠勿擾* 7.團隊業務事項支援及協助,其他主管交辦事項。普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職以上
來回約 56 元/日
2023/12/11
電銷人員
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

開發有租賃款需求的客戶群,易銷售且獎金迷人 1、內勤電話工作,無須跑外務。 2、完整教育訓練課程。 3、提供名單。 4、獎金豐厚(個績) 5、客戶管理維護 6、高額績效獎金

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.高中職,專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11
2天內回覆
永慶不動產業務員~無經驗可
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

買房是人生規劃中很重要的一環 出社會後,常耳聞周邊朋友提及相關房屋產業時,是否自己能夠融入相同的話題,還是繼續低著頭刷著 IG 或 抖音呢? 你/妳是否曾思考過,當聊到房屋產業時,不僅能侃侃而談,且能提出建議並引導,那是什麼樣的成就感呢? 畢竟天下沒有白吃的午餐,在同儕之間,要如何才能夠脫穎而出呢?你/妳現在不拚,難道是在為難10年後的自己嗎? 是否又曾想過之前你/妳接觸過的產業,要工作多長時間,能夠買到屬於自己的第一間房子呢 歡迎加入顏質擔當組,共同打造屬於自己的一片天 永慶不動產(三重國小捷運加盟店) 沈晉葦 副店長 0972860679 1.收集或獲得有關銷售及租賃房屋之資料,並預測買主及租賃者之需求 2.協助客戶瞭解銷售條款或出租事宜 3.安排買賣雙方簽訂租賃同意契約及財產轉移權利 4.幫助買主從銀行或是其他放款機構取得較為優惠的貸款方式 5.銷售與不動產相關的產險 6.針對客源進行電話行銷與客戶經營開發銷售 7.不動產市場(房屋及土地)開發與買賣仲介及服務 8.不動產租賃仲介及服務、估價與專業諮詢、法律稅務諮詢輕型機車

2023/12/11
2天內回覆
應徵人數:1-5人
.經驗不拘
.學歷不拘
來回約 56 元/日
2023/12/11
【三重_通路管理部】業務主任
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1. 量販通路:店巡、合約洽談及促銷規劃安排 2. 公教通路操作 3. 通路線上市場開發 【工作技能】 量販工作內容、公教通路特性、線上市場開發

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.3年工作經驗以上
.專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11
業務人員
應徵人數:1-5人
通勤費:來回約 56 元/日

1.熟悉欲銷售之產品、公司規章作業流程 2.客戶拜訪開發並推銷產品 3.依顧客需求做報價及簽約 4.顧客售後滿意度維持 (如: 顧客抱怨及問題反應處理、維持顧客對公司及業務員信賴度) 5.顧客意見回饋以供公司改善參考 6.定期與主管做業績、績效檢討,回報進度輕型機車,普通小型車

2023/12/11
應徵人數:1-5人
.2年工作經驗以上
.高中職,專科,大學
來回約 56 元/日
2023/12/11

利用工作即時通,輕鬆地與雇主建立初步聯繫